Kalundborg
Storskraldsordningen gælder for alle husholdninger i Kalundborg Kommune. Vi afhenter storskrald 4 gange årigt. Du kan se dato og tilmeldingsfrist i tømmekalenderen
Storskrald er f.eks. møbler, hårde hvidevarer, cykler, elektronik etc.
• Du kan tilmelde max. 10 enheder (1 enhed er en klar sæk eller 1 st. indbo)
• 1 sæk må højest veje 15 kg.
• 1 enhed må højest have en længde op til 2,5 meter
Ønsker du at vi henter dit storskrald skal du tilmelde dig. Du skal oplyse telefonnummer, samt nøjagtig hvilke ting og hvor mange enheder, der skal afhentes på din adresse.
Storskraldet skal sorteres i affaldstyper, som stilles ud til fortov/skel ved nærmeste kørefaste vej inden kl. 06.00 mandag i afhentningsugen. Når storskraldet stilles ud til afhentning, skal du være opmærksom på ikke at blokere fortov, sti eller vej. En "kørefast vej" er, når en lastbil kan køre på vejen uden at køre fast eller ødelægge vejen.
Vi tager IKKE alt med. Du kan se om dit storskrald ER storskrald i sorteringslisten (vores egen liste)

NEJ TAK TIL
• Byggeaffald (døre, vinduer, brædder, sanitet, tagplader af andet materiale end PVC, beton, brændeovne, mursten)
• Farligt affald (malerbøtter, kemikalier, medicinrester etc.)
• Træ der ikke er imprægneret
• Flasker, aviser/reklamer
• Dagrenovation
• Haveaffald

Angiv venligst hvad du vil have afhentet I kommentarfeltet nedenfor

Indtast vejnavn, vælg vejnavn med postnummer og angiv derefter et husnummer med eventuelt bogstav, etage og side.